JCI Het Hooghe Veen

JCI Het Hooghe Veen heeft als doel zich in te zetten door de lokale samenleving. Dit doen ze door verschillende maatschappelijke initiatieven en projecten te organiseren. Daarnaast is persoonlijke ontwikkeling voor de leden een belangrijke pijler. JCI heeft geen politieke of religieuze achtergrond.

De kamer bestaat uit 20 tot 25 betrokken mensen die samen verschillende projecten organiseren met een maatschappelijk of zakelijk karakter. Ook worden diverse trainingen georganiseerd voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Elke derde donderdag van de maand wordt er vergaderd in restaurant Het Koetshuis te Hoogeveen.

Dagelijks spreek je collega’s of interessante klanten. Maar je ambitie gaat verder. Je hebt er behoefte aan om iets terug te doen voor de maatschappij of aan andere mensen die jou wellicht verder kunnen helpen. Door lid te worden van JCI ga je deel uitmaken van een divers landelijk netwerk van ruim 2.300 leden. Allemaal mensen die iets voor jou kunnen betekenen. En jij voor hen natuurlijk. Jezelf ontwikkelen, werken aan je eigen toekomst en die van de wereld. Het is het bestaansrecht van JCI. En wat ook zeker niet mag ontbreken is één bijzonder belangrijke verbindende factor: Fun!

 


 

JCI Nederland

JCI Nederland is de overkoepelende organisatie van onze lokale kamer. JCI is gebaseerd op vier pijlers: 

1.     Training (persoonlijke ontwikkeling)

Het vergroten van de persoonlijke vaardigheden van het individuele lid door bijvoorbeeld het volgen van trainingen.

2.     Community (maatschappelijke groei)

Het praktisch toepassen van de persoonlijke- en managementvaardigheden in projecten ten behoeve van de gemeenschap.

3.     Business (ondernemerschap)

Het zakelijk netwerken binnen en buiten JCI op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Business binnen JCI moet worden gezien in de ruimste zin van het woord: iemand die iets onderneemt en daarbij persoonlijk gewin niet (uitsluitend) op de eerste plaats zet. Ook kun je leren business te doen en een netwerk op te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen.

4.     International (internationale samenwerking)

Het verbeteren van de internationale verstandhouding door het actief bevorderen van uitwisselingen met Kamers in andere landen (twinning), het meewerken aan of het bevorderen van internationale thema's, het organiseren van internationale ontmoetingen en het bezoeken van internationale congressen.

Op elk van die gebieden kunnen leden zich ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van trainingen of door een opleiding te volgen om zelf trainer te worden om vervolgens binnen JCI trainingen te gaan geven. Ook kun je leren business te doen en een netwerk op te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen. Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere manier om je te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn groot. Landelijk wordt er twee keer per jaar een College van Afgevaardigden gehouden (landelijke vergadering met workshops, trainingen, bedrijfsbezoeken en soms een feest) en een nationaal conventie georganiseerd. Dit is ook een College van Afgevaardigden, maar duurt van vrijdagavond tot zondagmiddag. Lees alles over JCI Nederland op de landelijke site

JCI International

JCI is een internationale organisatie met meer dan 200.000 leden in 110 landen. Over heel Nederland verspreid zijn er 100 kamers met ongeveer 2.000 leden. De missie van JCI is ‘Create better leaders to create better societies', door ons in Nederland vrij vertaald in ‘persoonlijke ontwikkeling met als gevolg een positieve verandering in de maatschappij’. Als je lid bent van JCI is het bijzonder te zien dat over de hele wereld mensen actief zijn bij de vereniging waarbij jij je thuis voelt. Naast het landelijke congres wordt er eenmaal per jaar een Europees en een wereldcongres gehouden. Bij uitstek gelegenheden om kennis te maken met leden uit Europa of de rest van de wereld. Inspirerende mensen met ambitie die hetzelfde willen als jij: beter worden en de wereld beter maken. Op de congressen luister je naar topsprekers en kun je internationale trainingen en workshops volgen. 

Ċ
JCI Het Hooghe Veen,
17 feb. 2015 11:20
Comments